ACORD HISTÒRIC ENTRE SANT FELIU DE BUIXALLEU I HOSTALRIC

Després de gairebé cent anys, els dos ajuntaments han signat un conveni per establir la delimitació dels termes municipals.
Després de molts anys sense una línia de delimitació entre els municipis d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu, ja que la línia de l’any 1923 havia estat declarada inexistent, els alcaldes de les dues viles han signat un conveni històric.
El Ple extraordinari del passat 15 de setembre va donar llum verda a aquest acord que fixa de mutu acord la línia de delimitació inicial entre ambdós termes. Ara, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya procedirà amb les operacions de delimitació, mentre ambdós ajuntaments s’han compromès a arribar a acords amb els propietaris de les finques afectades. “És un molt bon acord per a Hostalric per a diferents motius. Un d’ells, és el fet que el polígon industrial d’Hostalric creix en 14.000 metres quadrats, i això permetrà la implantació de noves empreses al municipi i la generació de nous llocs de treball”, afirma l’alcalde d’Hostalric, Nil Papiol. Al mateix temps, l’alcalde de Sant Feliu de Buixalleu, Josep Roquet, ha constatat que “és una entesa històrica entre els dos municipis. Quant al sòl industrial hem cregut que calia ser coherents amb la realitat i donar seguretat jurídica tant als inversors de Sant Feliu com Hostalric. I en l’àmbit de mobilitat, l’acord també ens permetrà millorar la sortida de Grions, a la C-35”.
Fins ara, els dos ajuntaments havien anat actuant conforme a les delimitacions dels seus plantejaments urbanístics, circumstància que havia provocat al llarg dels anys diversos litigis judicials. “L’acord ens dona seguretat jurídica i ens permet suspendre tots els contenciosos administratius oberts entre els dos ajuntaments en relació al terme municipal”, celebra l’alcalde Nil Papiol. A més, “també es desencalla un tema històric en relació al vial d’accés a la zona de la Conna, que en un futur es podrà desenvolupar sense inconvenients si així es decideix”, explica l’alcalde.
Per últim, el conveni recull el compromís dels dos consistoris per informar i arribar a acords amb els propietaris de les finques afectades per la nova delimitació.
IMG_20201002_180001_518