Parròquia de Gaserans

La parròquia de Gaserans està situada al sud i al marge dret de la riera d’Arbúcies; és la zona més rica agrícolament i industrialment i està centrada per l’església parroquial de Sant Llorenç de Gaserans (s. XI).

A Gaserans també hi podem trobar el famós Grog d’en Perxistó.