DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL ANY 2022

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 3 de maig de 2022, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, per import total de 72.352,97 €, segons el detall següent:

  • Expedient 2022/1564:
    • Subvenció per a despeses corrents (1. Prestació del servei de recollida i gestió de residus en el municipi, 2. Prestació del servei de la xarxa d’abastament d’aigua potable i 3. Prestació del servei d’enllumenat públic) per import de 49.690,15 €
    • Actuacions en camins per import de 3.000 €
    • Despeses del lloc de Secretaria – Intervenció: 10.000 €
  • Expedient 2022/1196: Subvenció per a noves tecnologies per import de 893,97 €
  • Expedient 2022/3312: Subvenció per a les despeses culturals per import de 8.768,85 €