DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ANY 2022

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 5 de juliol de 2022, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de 2022, per import total de 22.700,95 €, expedient 2022/6090, per al finançament de les actuacions següents: energia elèctrica dels edificis municipals, lloguer i instal·lació de llums de Nadal i contractació de serveis jurídics.