DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DELS RADIADORS DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ DELS VESTIDORS I DE L’ENTRADA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 9 de maig de 2023 es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per a la substitució dels radiadors del sistema de calefacció dels vestidors i de l’entrada del pavelló poliesportiu municipal (expedient 2023/3282) per import de 2.127,90 €, corresponent al 50% del cost de l’actuació que ha estat de 4.255,81 €.