Diputació de Girona – Subvenció per al projecte educatiu per al foment de la diversitat en els infants del CEIP “Alzines Balladores”

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de maig de 2024, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per dur a terme el projecte educatiu per al foment de la diversitat en els infants del CEIP “Alzines Balladores”, per import total de 2.106 €, expd. 2024/1413.