Espai jove

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu s’impulsen les polítiques locals destinades al col·lectiu jove amb l’objectiu de promoure la participació juvenil i afavorir la cohesió social entre els i les joves del poble.

Quins serveis juvenils oferim?

  • Suport a les entitats juvenils del municipi. Des de Joventut es vol promocionar l’activitat duta a terme per les entitats juvenils facilitant la informació, els recursos i les eines necessàries per a que els i les joves siguin les autèntiques protagonistes. Considerem imprescindible la seva implicació a la vida social i cultural del poble, ja que entenem la participació com a un procés de múltiples aprenentatges i d’emancipació per als mateixos joves. Destaquem l’associació Joves de Sanfa.
  • Servei d’orientació i acompanyament juvenil en la seva trajectòria formativa i laboral mitjançant atencions individualitzades en hores a convenir amb la persona tècnica de joventut.
  • L’Espai Jove és un local municipal que funciona com a punt de trobada pels i les joves on poden realitzar activitats, reunions, etc. 

Quines accions fem?

  • Realització d’activitats variades al llarg de l’any. La difusió de les activitats es fa a través dels canals de comunicació municipals: web, butlletí, cartellera i xarxes socials.
  • Treball conjunt amb l’institut de referència de la zona per acostar les temàtiques d’interès juvenil i reforçar la presència de la figura de referent jove allà on es troba la majoria de joves de 12 a 18 anys.
  • Mantenir el treball en xarxa amb els municipis veïns per tal de mancomunar recursos i oportunitats pels joves, com ara les activitats Selva Sud.

Contacte tècnica de joventut municipal: eestany@selva.cat


Enllaços d’interès: