Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
www.ccselva.cat
Tel. 972 842 161

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.1 Girona)
www.seg-social.es
Tel. 972 409 100

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Tel. 972 843 501

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
www.cambragirona.cat
Tel. 972 418 500

CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070