Contractes i convenis

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS PER A DESPESES CORRENTS PER ACTUACIONS PER NEVADES

Per acord de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2018 (expedient 6661), la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per import de 1.233,49 € destinada a finançar l’adquisició de potassa i retirada de neu.


DIPUTACIÓ DE GIRONA – CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC “EL MONTSENY A L’ESCOLA”

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 18 de juliol de 2017 (expedient 2017/6085), s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’escola”, atorgant l’import de 2.600,00 € per al curs escolar 2016-2017.


DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PROGRAMA DE SUPORT A ACTUACIONS EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL 2017

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de juliol de 2017 (exp. 2017/3143), la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu les subvencions següents:

Apartat a) Una subvenció per import de 1.760,77 € destinada a finançar la sega de marges en 38,44 km del municipi.

Apartat b) Una subvenció per import de 2.155,86 € destinada a l’arranjament de camins inclosos en un PIFF, en 12,61 km del municipi.


DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA DE L’ANY 2017

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 16 de maig de 2017 (expedient 1552), s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2017 per fer front al finançament de la prestació del servei de recollida i gestió de residus del municipi per import de 34.540,00 €.


DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ ACCÉS NOVES TECNOLOGIES

Per resolució de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2017, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per import de 777,55 € destinada a finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies corresponent a la campanya de 2017.

Aquesta subvenció ha estat destinada a finançar l’adquisició d’una nova impressora OKI ES8431DN per a les oficines de l’Ajuntament.