Equip de govern

Josep Roquet Avellaneda

 • Alcaldia
 • Sanitat
 • Ensenyament
 • Agricultura
 • Política Forestal

Albert Fugarolas Bagot

 • Urbanisme, obres municipals i infraestructures
 • Desenvolupament local i promoció econòmica
 • Edificis, serveis i instal·lacions municipals
 • Activitats esportives

Sixte Morera Vilà

 • Sostenibilitat
 • Participació Ciutadana
 • Festes
 • Joventut
 • Hisenda: Gestió econòmica

Ester Fernández Busquets

 • Cultura
 • Benestar social i gent gran
 • Hisenda: Pressupost
 • Noves tecnologies

Alcaldes de Barri

 • Parròquia de Grions
  • Òscar Gómez Pla
  • Josep Riera Pararol
 • Parròquia de Gaserans
  • Maria Masferrer Magem