Equip de govern

Xavier Santos Rodoreda

 • Alcaldia
 • Ensenyament
 • Festes
 • Joventut
 • Esports

Àngel Torrent Xamaní

 • Urbanisme, obres i activitats municipals i infraestructures
 • Participació Ciutadana
 • Comunicacions i noves tecnologies

Lluís Cardona Vallmajor

 • Edificis, serveis i instal·lacions municipals
 • Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Hisenda
 • Cultura

Conxita Iglesias Puigdevall

 • Benestar social i gent gran
 • Politica Forestal
 • Agricultura
 • Sanitat