Informació al contribuent

Calendari del contribuent

  • IMPOST DE VEHICLES – de l’1 d’abril a 31 de maig
  • ESCOMBRARIES – de l’1 d’abril a 31 de maig
  • CEMENTIRIS – de l’1 d’abril a 31 de maig
  • IBI URBANA – de l’1 de juny al 31 de juliol
  • IBI RÚSTICA – de l’1 de juny al 31 de juliol
  • IAE – de l’1 d’agost al 30 de setembre

Lloc i horari de pagament

IMPOST DE VEHICLES, ESCOMBRARIES I CEMENTIRIS: A l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu els dies 22 d’abril i 12 de maig de 10 a 13 h (pagament nomès amb tarjeta)

IBI URBANA I RÚSTICA: A l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu els dies 7 i 21 de juliol de 10 a13 h (pagament nomès amb tarjeta)