OBRES DE MILLORA A LA URBANITZACIÓ DE CAN CADELL

Durant el mes de febrer es va pavimentar el rec que passa per darrera el carrer del Pi i que ocasionava problemes d’escorrentia i inundabilitat.