Procés selectiu plaça laboral indefinida a temps parcial de bidell de la sala polivalent

A aquesta notícia trobaràs tota la informació relacionada amb el procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça laboral indefinida a temps parcial de bidell de la sala polivalent i creació de borsa de treball.