RESTITUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AFECTADES PEL TEMPORAL GLORIA

S’estan executant les obres per restituir les infraestructures de subministrament d’aigua potable del municipi que van ser afectades pel temporal Gloria. S’actua en quatre punts:

– Recalçarà una canonada de la zona dels pous de captació.

– Es fixarà la canonada que creua la Riera d’Arbúcies.

– Es restaurarà una zona d’encreuament amb un torrent del veïnat de Bosc de Munt.

– Es restituirà un tram de la canonada de subministrament a la part baixa de Sant Feliu, paral·lel a la Riera d’Arbúcies, proper a la urbanització Rio Park.

Durant l’episodi de fortes pluges i ventades provocades pel temporal Gloria, el gener de 2020, es van fer els treballs d’urgència necessaris per a restablir el subministrament d’aigua potable.  Posteriorment es van estudiar les actuacions necessàries per restituir tota la infraestructura i garantir el servei, objecte d’un projecte que va definir les quatre zones on calia intervenir.

Per acord de Junta de Govern de data 11.05.2021 es va aprovar definitivament el projecte amb un pressupost d’execució per contracte de 125.229,88 € (IVA inclòs).

Finalment, després d’haver obtingut finançament per a l’execució de l’obra a través d’una subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, per import de 109.705,52 €, l’obra es va adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona, SA en data 19.09.2021, pel preu de 111.454,60 € (IVA inclòs), amb una baixa de l’11 % respecte al preu de licitació. Les obres van començar el dia 21 de setembre de 2021 i tenen un termini d’execució de tres mesos.

Les obres han avançat a bon ritme i ja estan gairebé acabades. Cal destacar-ne l’actuació que s’ha fet a la part baixa de Sant Feliu, propera a la urbanització Rio Park i a tocar de la Riera d’Arbúcies, on ha sigut necessari refer un tram de la canonada principal, de gairebé 500m de longitud. Les actuacions per fixar la canonada principal que travessa la riera d’Arbúcies, pel passallís del Molí, i recalçar la canonada de subministrament al veïnat de Bosc de Munt i la canonada d’impulsió des dels pous de captació també són importants per a garantir el subministrament.