Edictes

Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1531 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del Projecte d'actuaci贸 espec铆fica per a la construcci贸 d'un punt d'aigua a la finca Mas Gelat
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 645 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa d'aigua 4t 2023
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 413 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Publicaci贸 de la convocat貌ria i les bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de secretaria subescala secretaria intervenci贸
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 184 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del "Projecte constructiu de telecomandament i sectoritzaci贸 de la xarxa d'abastament. TM de Sant Feliu de Buixalleu"
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11339 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de la modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 5/2023 al Pressupost de 2023
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de la modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 5/2023 del Pressupost de l'exercici de 2023
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9211 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Acords del Ple de 7.07.23 d'organitzaci贸 i funcionament de l'Ajuntament
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9210 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Delegaci贸 de les 脿rees als regidors
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Acords del Ple de 7.07.2023 - R猫gim de sessions del Ple i nomenament de representants dels 貌rgans col路legiats
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9070 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovaci贸 del conveni de col路laboraci贸 entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, per a l'adhesi贸 i execuci贸 de les actuacions vinculades al projecte Vescomtat de Cabrera
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9102 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua del 3T 2023
Exercici: 2023 Bop: 203-0 Edicte: 8673 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 de personal laboral temporal pel procediment de m脿xima urg猫ncia
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8489 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial del projecte constructiu de telecomandament i sectoritzaci贸 de la xarxa d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8485 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del Projecte t猫cnic de reforma de sistema de bombament d'aigua potable i contra incendis pol铆gons industrials I, II, III i IV
Exercici: 2023 Bop: 189-0 Edicte: 8067 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica de sol路licitud de devoluci贸 de la garantia definitiva d'unes obres
Exercici: 2023 Bop: 189-0 Edicte: 8061 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - informaci贸 p煤blica de sol路licitud de devoluci贸 d'un aval en concepte de garantia definitiva d'unes obres
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7042 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Convocat貌ria als propietaris de les parcel路les, arrendataris i titulars activitats dels s貌ls industrials I, II i III del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, a la Junta General de la Comunitat d'abocaments que tindr脿 lloc el dia 19 d'octubre de 2023 a les 17.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6690 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de la convocat貌ria i les bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenci贸 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6326 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa d'aigua potable d'abril-maig-juny de 2023
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5761 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5696 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 del proc茅s de selecci贸 urgent, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure per cobrir interinament la pla莽a n煤m. 17 de funcionari/脿ria d'agutzil de nit en per铆ode de vacances i creaci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5695 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 del proc茅s de selecci贸 urgent, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure per cobrir interinament la pla莽a n煤m. 16 de funcionari/脿ria d'agutzil de dia en per铆ode de vacances i creaci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 115-0 Edicte: 5041 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure d'una pla莽a de funcionari/脿ria inter铆/ina d'administratiu/iva i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 114-0 Edicte: 5015 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 de personal laboral fix en aplicaci贸 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica
Exercici: 2023 Bop: 114-0 Edicte: 5013 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Nomenament de funcionaris de carrera en aplicaci贸 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4936 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial d'un/a auxiliar administratiu/iva en execuci贸 del projecte brigada jove 2023
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4935 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial d'un/a premonitor/a de lleure en execuci贸 del projecte brigada jove 2023 i creaci贸 d'una borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4934 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial d'un/a auxiliar d'agutzil de dia en execuci贸 del projecte brigada jove 2023
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4933 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases que han de regir el proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure d'una pla莽a de funcionari/脿ria inter铆/ina de la categoria d'administratiu/iva i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4755 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptaci贸 de la delegaci贸 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de la gesti贸 tribut脿ria i recaptat貌ria de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana