Edictes

Exercici: 2023 Bop: 63-0 Edicte: 2428 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 de personal laboral temporal pel procediment de m脿xima urg猫ncia
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8535 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial del projecte executiu d'implantaci贸 d'una 脿rea de transfer猫ncia de residus municipals a la parcel路la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent S/N, del II sector Industrial - Gaserans
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4803 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 per estabilitzaci贸 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4704 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores del proc茅s selectiu per concurs oposici贸 lliure per procedir a la contractaci贸 interina per cobrir el per铆ode de vacances de la pla莽a d'agutzil de dia, la convocat貌ria i la creaci贸 de la borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4705 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores del proc茅s selectiu per concurs oposici贸 lliure per procedir a la contractaci贸 interina per cobrir el per铆ode de vacances de la pla莽a d'agutzil de nit, la convocat貌ria i la creaci贸 de la borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5437 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica de la sol路licitud de devoluci贸 de l'aval dipositat com a garantia definitiva de les obres del projecte de pavimentaci贸 cam铆 de primer ordre n煤m. 16: Gaserans-Pla d'en Tusell. Tram Can Baldiri-Torrent de ca l'Albert-Can Costa nou
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 6098 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial del pressupost general de l'exercici de 2022 i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6075 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1T 2022 per import de 21.377,72 euros
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6223 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica de la sol路licitud de devoluci贸 de l'aval dipositat en concepte de "garant铆a para responder de la ejecuci贸n del 100% de las obras de urbanizaci贸n correspondientes al Sector IV industrial"
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6224 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica de la sol路licitud de devoluci贸 de l'aval dipositat en concepet de "garant铆a para responder de la ejecuci贸n del 100% de las obras de urbanizaci贸n correspondientes al Sector IV industrial"
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6225 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica de la sol路licitud de devoluci贸 de la garantia definitiva de les obres adjudicades del "Projecte actuacions urgents d'adaptaci贸 a la seguretat i funcionalitat del pavell贸 esportiu municipal"
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7263 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del pressupost municipal de 2022 i publicaci贸 de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7266 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7477 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua del 2n trimestre de 2022 aprovat per Decret 387 9.08.2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8770 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2023 Bop: 45-0 Edicte: 1680 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 i informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua potable del per铆ode de juliol-agost-setembre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10271 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 铆ntegra de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10582 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de l'Oferta d'ocupaci贸 p煤blica de l'any 2022 (pla莽a funcionari administratiu/iva)
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10683 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposici贸 p煤blica del compte general del pressupost de 2021
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10684 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 de la pla莽a laboral n煤m. 11 de la plantilla de personal de 2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10685 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de la modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 2/22 al pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10950 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases del proc茅s selectiu d'estabilitzaci贸 per acc茅s a la plantilla de funcionaris/脿ries i laborals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu inclosos en l'oferta p煤blica extraordin脿ria d'estabilitzaci贸, d'acord amb la DA sisena i DA 8a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11175 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Rectificaci贸 de l'error material detectat a l'anunci publicat al BOP 237 de 14/12/2022 en el t铆tol de l'annex 7
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11392 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del projecte executiu per a la implantaci贸 d'una 脿rea de transfer猫ncia de residus municipals a la parcel路la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent s/n, del II sector Industrial "Gaserans" de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12107 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de la plantilla de personal del pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12117 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 2/2022 del Pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2023 Bop: 3-0 Edicte: 12247 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de l'oferta d'ocupaci贸 p煤blica per a l'any 2022 (personal d'oficis. Bidell de la sala polivalent)
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 356 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua d'octubre-novembre-desembre de 2022 per import de 16.902,45 euros
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4663 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a premonitor/a de lleure en execuci贸 del projecte brigada jove 2022