Edictes

Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7042 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Convocat貌ria als propietaris de les parcel路les, arrendataris i titulars activitats dels s貌ls industrials I, II i III del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, a la Junta General de la Comunitat d'abocaments que tindr脿 lloc el dia 19 d'octubre de 2023 a les 17.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6690 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de la convocat貌ria i les bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenci贸 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6326 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa d'aigua potable d'abril-maig-juny de 2023
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5761 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5696 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 del proc茅s de selecci贸 urgent, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure per cobrir interinament la pla莽a n煤m. 17 de funcionari/脿ria d'agutzil de nit en per铆ode de vacances i creaci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5695 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 del proc茅s de selecci贸 urgent, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure per cobrir interinament la pla莽a n煤m. 16 de funcionari/脿ria d'agutzil de dia en per铆ode de vacances i creaci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 115-0 Edicte: 5041 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases del proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure d'una pla莽a de funcionari/脿ria inter铆/ina d'administratiu/iva i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 114-0 Edicte: 5015 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 de personal laboral fix en aplicaci贸 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica
Exercici: 2023 Bop: 114-0 Edicte: 5013 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Nomenament de funcionaris de carrera en aplicaci贸 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4936 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial d'un/a auxiliar administratiu/iva en execuci贸 del projecte brigada jove 2023
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4935 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial d'un/a premonitor/a de lleure en execuci贸 del projecte brigada jove 2023 i creaci贸 d'una borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4934 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la contractaci贸 laboral temporal a temps parcial d'un/a auxiliar d'agutzil de dia en execuci贸 del projecte brigada jove 2023
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4933 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de les bases que han de regir el proc茅s de selecci贸, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure d'una pla莽a de funcionari/脿ria inter铆/ina de la categoria d'administratiu/iva i constituci贸 de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4755 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptaci贸 de la delegaci贸 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de la gesti贸 tribut脿ria i recaptat貌ria de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 108-0 Edicte: 4567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposici贸 p煤blica del Compte general del pressupost de 2022
Exercici: 2023 Bop: 88-0 Edicte: 3703 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del "text ref贸s del projecte d'urbanitzaci贸. Adequaci贸 i millora dels serveis m铆nims del sector del carrer Montseny"
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3574 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del pressupost municipal de 2023 i publicaci贸 de la plantilla de personal i relaci贸 de llocs de treball
Exercici: 2023 Bop: 82-0 Edicte: 3245 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Acceptaci贸 de delegaci贸 de compet猫ncies efectuada per l'Ajuntament de Massanes a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 79-0 Edicte: 3243 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua del 1r. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 67-0 Edicte: 2711 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Convocat貌ria de concurs p煤blic per ocupar el c脿rrec de jutge de pau titular del Jutjat de Pau de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 67-0 Edicte: 2674 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial del Projecte t猫cnic de reforma de sistema de bombament d'aigua potable i contra incendis dels pol铆gons industrials I, II, III i IV de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 66-0 Edicte: 2734 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Convocat貌ria de concurs p煤blic per ocupar el c脿rrec de Jutge de pau substitut de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2649 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 63-0 Edicte: 2428 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 de personal laboral temporal pel procediment de m脿xima urg猫ncia
Exercici: 2023 Bop: 45-0 Edicte: 1680 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractaci贸 urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 356 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informaci贸 p煤blica del padr贸 de la taxa de subministrament d'aigua d'octubre-novembre-desembre de 2022 per import de 16.902,45 euros
Exercici: 2023 Bop: 3-0 Edicte: 12247 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 de l'oferta d'ocupaci贸 p煤blica per a l'any 2022 (personal d'oficis. Bidell de la sala polivalent)
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12117 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 2/2022 del Pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12107 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de la plantilla de personal del pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11392 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovaci贸 definitiva del projecte executiu per a la implantaci贸 d'una 脿rea de transfer猫ncia de residus municipals a la parcel路la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent s/n, del II sector Industrial "Gaserans" de Sant Feliu de Buixalleu