SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL ANY 2022 – DIPUTACIÓ DE GIRONA I DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

Enguany s’ha procedit al manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions Buixalleu, Rio Park i Ducat del Montseny, amb un cost total de 9.808,36 €. Per a la realització d’aquestes tasques de manteniment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, ha rebut les subvencions següents: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, expd. ARP227/21/000077, per […]

PROJECTE GAT

Inici del Projecte Gat  Els gats de carrer colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col·lectius de gats es reprodueixin ràpid i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i generant possibles conflictes amb els veïns. Arrel de la petició dels veïns de la […]

TANCAMENT DE LA LÍNIA DEL TERME MUNICIPAL

Amb la firma de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Feliu de Buixalleu i de Fogars de la Selva, en data 25.11.2021, aprovada i ratificada per acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de 13.04.2022,  es dona per tancada i completada la línia del terme municipal, dins del […]

1 2