PROJECTE GAT

Inici del Projecte Gat  Els gats de carrer colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col·lectius de gats es reprodueixin ràpid i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i generant possibles conflictes amb els veïns. Arrel de la petició dels veïns de la […]

TANCAMENT DE LA LÍNIA DEL TERME MUNICIPAL

Amb la firma de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Feliu de Buixalleu i de Fogars de la Selva, en data 25.11.2021, aprovada i ratificada per acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de 13.04.2022,  es dona per tancada i completada la línia del terme municipal, dins del […]

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

D’acord amb el que preveu el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Sant Feliu de Buixalleu, per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, l’ajuntament ha endegat una actuació per generar energia fotovoltaica en règim d’autoconsum mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la seu consistorial. L’actuació, iniciada […]

1 2 3 4 5 6