BAN MUNICIPAL. Situació de sequera i afecció a les reserves d’aigua

L’actual sequera ha comportat que Sant Feliu de Buixalleu es trobi en una SITUACIÓ D’EXTREMA ESCASSETAT D’AIGUA, doncs a conseqüència de les reiterades onades de calor i sequera pluviomètrica severa, les reserves d’aigua han descendit a nivells molt baixos.

Això obliga, per tal de garantir el consum domèstic bàsic i prevenir futures restriccions més severes, a aplicar les mesures de gestió i limitació de consum d’aigua següents:

  • En primer lloc, i com a mesura de caràcter general, d’aplicació immediata i urgent, cal reduir el consum d’aigua.
  • En segon lloc, cal prioritzar el subministrament per a finalitats domèstiques. S’ha de restringir al màxim el reg de jardins, horts, arbres, i zones verdes. En aquest sentit, el reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 h a 8 h.), i com a màxim DOS DIES a la setmana.
  • En tercer lloc, es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, vehicles, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
  • Per últim, la utilització d’aigua per omplir piscines queda limitada al reomplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Us demanem, en benefici de tots, la vostra comprensió i cooperació per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes recomanacions fins a nou avís, ja que en cas de no reduir-se substancialment el consum d’aigua potable, les restriccions seran inevitables.