DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU PER AL FOMENT DE LA DIVERSITAT AL CEIP “ALZINES BALLADORES”

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 d’abril de 2023, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, una subvenció per a dur a terme el projecte educatiu per al foment de la diversitat al CEIP “Alzines Balladores”, per import total de 1.754 €, expedient 2023/942.