DIPSALUT – SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA Pm07 ANY 2023

El Consell Rector de DIPSALUT en sessió de data 13.06.2023, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, per dur a terme les activitats del Taller de Memòria per a la gent gran i activitats per infants i joves, expedient 2023/894, per import de 3.846,45 €