DIPSALUT – SUBVENCIÓ PER A LES ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES Pt10 ANYS 2022-2023

El Consell Rector de DIPSALUT en sessió de data 5.07.2022, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, per dur a terme les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) , expedient 2022/1023/X020201, per import total de 4.176,86 € (any 2022: 2.088,43 € i any 2023: 2.088,43 €).