DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PEL SERVEI DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA 2022-2023

Per acord de la Junta de Govern de data 2 d’agost de 2022, es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, una subvenció per al servei de comptabilitat i gestió energètica 2022-2023 per import total de 828 € (expedient 2022/5386), dels que corresponen 414 € a l’anualitat 2022 i 414 € a l’anualitat 2023.