DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS ANY 2023 LÍNIA 3

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de març de 2023, es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, una subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestal de l’any 2023, línia 3, expedient 2022/10775, segons el detall següent:

  • Línia 3 a) per al manteniment de franges perimetrals de prevenció per import de 5.625 €.
  • Línia 3 c) per al manteniment de parcel·les interiors per import de 1.875 €.