DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ANY 2023

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 9 de maig de 2023, es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, una subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari per a l’any 2023, per import total de 22.700,95 €, per al finançament de les actuacions següents: energia elèctrica dels edificis municipals i per al lloguer, la instal·lació i el desmuntatge dels llums de Nadal.