SANT FELIU DE BUIXALLEU AFRONTA EL REPTE DELS RESIDUS MUNICIPALS AMB UN PROJECTE INNOVADOR

Tots som conscients que les deixalles i en definitiva els residus que generem amb les nostres activitats diàries són un greu problema ambiental. Tots sabem, també, ja que ens ho han explicat durant anys a través dels diversos mitjans de comunicació, que les deixalles que generem són en la seva majoria reciclables. Podrien deixar de ser ràpidament un residu i passar a ser un subproducte per fer novament productes útils, fabricats amb paper reciclat, plàstic, vidre. I ara ens adonem, també, de forma clara i contundent, que gairebé el 50% de les nostres deixalles són residus orgànics (restes de menjar), que es poden convertir, amb el fantàstic procés del compostatge, en adobs per a les plantes.

Doncs per què a Sant Feliu encara llencem la majoria de deixalles al contenidor de resta i se’n van a omplir un gran abocador que tardarà més de 50 anys en degradar alguns residus, i alguns d’altres fins i tot segles? Això no té sentit. La Unió Europea ha legislat ja de forma clara, i a l’any 2020, segons el Pla de Residus de Catalunya, ja havíem d’arribar al 60% de separació selectiva de les nostres deixalles.

L’equip de govern ha decidit fer front a aquest repte i a aquest problema ambiental amb un nou servei de recollida selectiva fonamentat en quatre aspectes:

  1. El compliment amb les obligacions legals i amb el que marca la Directiva de Residus i el Pla de Residus de Catalunya abans de finals del 2021.
  2. La millora significativa del servei a la ciutadania i la imatge de la via pública.
  3. La redacció d’un nou plec de condicions i licitació d’un nou contracte de serveis que tingui els instruments, les inversions i les metodologies de servei adequades per les necessitats i pels temps que vivim.
  4. Un nou servei de proximitat fonamentat en els principis de la recollida selectiva porta a porta: fer una recollida dels residus triats selectivament per la ciutadania, a cada casa del municipi.

El projecte ja s’ha iniciat, i està en la fase de definició tècnica, dimensionament econòmic. Serà explicat a la ciutadania, i incorporarà una fase de participació ciutadana per adequar-se a les necessitats dels nostres ciutadans. Aquest nou projecte incorporarà la recollida a cada casa del municipi en forma de porta a porta rural: s’equiparà els domicilis dels contenidors suficients per poder emmagatzemar de forma correcta els residus ben separats, i el servei els anirà a buscar a cada casa. Per a la matèria orgànica, es facilitarà a la ciutadania un compostador rotatori d’última generació, per convertir, a casa mateix, els residus orgànics en adob, enregistrar-ho en una aplicació mòbil i que l’Ajuntament ho reconegui fiscalment. Amb el nou servei, l’Ajuntament es marca un objectiu ambiental d’assolir el 72% de recollida selectiva bruta, i amb la posada en marxa del projecte, aturar la pujada de costos del servei de recollida de deixalles, que any rere any penalitza fortament la generació de fracció resta, la fracció que no es recicla del contenidor de rebuig. Actualment Sant Feliu té un índex de recollida selectiva, tenint en compte les cinc fraccions (orgànica, paper/cartró, envasos, vidre i resta), que no arriba al 30%. Si sumem els voluminosos i les restes vegetals arribem al 36%, la meitat del que seria el mínim desitjable (70%).

La recollida porta a porta a Catalunya és el sistema que dona més índex de satisfacció de la ciutadania, per la seva proximitat, i la que dona també, amb diferència, els índexs de recollida selectiva més alts. En els propers mesos, l’Ajuntament informarà de l’avenç en el projecte i començarà a fer proves pilot amb els nous compostadors.

Compostador dinàmic de nova generació. No toca a terra, no s’ha d’airejar i de barrejar, i té dues càmeres de compostatge d’alt rendiment. Amb aquest compostador podem transformar en adob orgànic, en quatre setmanes, totes les restes de menjar que generem a casa.