SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL “PROJECTE D’ADEQUACIÓ EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU”

El “Projecte d’adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu” amb un pressupost d’execució per contracte de 77.901,03 € (IVA inclòs) ha estat subvencionat per:

  • Resolució de 9 de desembre de 2019 del Secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per un import de 39.708,48 €, expedient PRE076/19/00531.
  • Decret del President de la Diputació de Girona de data 12 de març de 2020 per import de 38.172,00 €, expedient 2020/7078.

S’adjunta el cartell enunciador de l’obra: